DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZA EUROPOSLANKYNÍ SEHNALOVOU

dav

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, je česká lékařka, politička a od roku 2009 poslankyně Evropského parlamentu. V Evropském parlamentu se věnuje především ochraně spotřebitele.

24. 2. – 28. 2. 2018 jsem se účastnila exkurze do Belgie, kde nás, středoškolské učitele Zlínského a Olomouckého kraje, pozvala europoslankyně Olga Sehnalová. Cílem bylo bližší seznámení s Evropskou unií, konkrétně jsme navštívili Evropskou komisi a Evropský parlament, kde pro nás byly přichystány zajímavé přednášky o fungování EU. Olga Sehnalová představila svou práci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Velmi příjemná byla společná večeře s paní Sehnalovou, která si opravdu na každého z nás udělala čas a poctivě odpovídala na naše dotazy. Z této exkurze jsem si přivezla mnoho poznatků a materiálů, které zcela jistě napomohou vytvořit efektivnější výuku, zvýšit povědomí a zájem o dění v Evropské unii – vždyť jsme její součástí.

Velké poděkování patří paní europoslankyni Olze Sehnalové a jejímu týmu.

Šárka Adamcová