DOKUMENTÁRNÍ FILM A NÁSLEDNÁ BESEDA O UKRAJINĚ

Snímek obrazovky 2018-04-12 v 15.00.13

Studenti 2. a 3. ročníku se zúčastnili filmové produkce společnosti Jeden svět a zhlédli film Mír s vámi, jehož autorem je slovenský režisér a výborný fotograf Juraj Mravec.  Ten měl původně v plánu procestovat území celého bývalého Sovětského svazu a zdokumentovat každodenní život někdejších bratrských národů. Návštěva východní Ukrajiny jej však přiměla soustředit se právě na konfliktní oblasti, které nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády. Fotograf navštěvuje nejen obyčejné lidi přežívající ve válečné zóně, ale i vojáky či veterány a naslouchá vyprávění o útrapách, které prožili. Ztrácí iluze o bratrství národů a za vším nachází pouze mocenské hry, které neberou ohled na lidi, v jejichž zájmu je válka údajně vedena. Působivost snímku umocňuje kombinace černobílých fotografií s filmovými záběry.

Studenti odcházeli z představení plní dojmů a bylo pro ně často velmi náročné se setkat s realitou tamějšího světa.

Zde jeden komentář přímo od účastníka filmové produkce.

„Čekal jsem, že to bude nudný dokument jako každý jiný, ale opak se stal pravdou. Zaujalo mě to hned ze začátku a každý snímek jsem myslel na to, co bych dělal, kdyby se to stalo mně. Celkově to bylo vše hodně emotivní a poučné, a myslím si, že spousta lidí neví, co se tam dělo a dodnes děje. Toto jim snad otevře oči.“

Jakub Vořechovský, 2. ročník