Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Erasmus+

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, 11. – 15. PROSINCE 2017

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. byla ve dnech 11. – 15. prosince 2017 hrdou hostitelskou školou prvního setkání projektu Erasmus+ s názvem Good in Health Good in Mind. V projektu je zahrnuto pět partnerských škol z různých zemí (České republiky, Itálie, Rumunska, Španělska a Turecka). Partnerské školy si v průběhu realizace projektu vymění informace jednak o školských systémech, stravovacích návycích a životním stylu a každodenním životě studentů a dále o svých kulturách, zvycích, tradicích a jejich původu. Celý projekt je zaměřen na podporu zdravého životního stylu, obzvláště na zlepšení stravovacích návyků žáků a motivaci žáků k zahrnutí fyzických aktivit do svého režimu dne.

Během prvního setkání zástupci partnerských škol určili termíny setkání studentů a pedagogických pracovníků pro následující dva školní roky, projednali vhodné aktivity pro studentská setkání a kritéria výběru žáků pro plánované mobility. Vytvořili dotazník k prozkoumání a zmapování aktuálních stravovacích návyků studentů a jejich vztahu ke sportovním aktivitám. Výsledky průzkumu přednesou studenti na druhém setkání studentů ve Španělsku. Uvedené dotazníky budou použity i v závěru realizace projektu tak, aby výsledky mohly být porovnány a ukázaly předpokládaná zlepšení.

Zúčastnění pedagogové jsou si vědomi toho, že následující týdny do setkání v Itálii v únoru 2018 budou naplněny pilnou prací. Pedagogové budou analyzovat výsledky dotazníků vyplněných žáky. Od žáků se na setkání v Itálii očekává, že představí své země, kraje, školy a připraví k ochutnání tradiční krajová jídla s ohledem na zdravé stravování.

Projektovou práci střídal bohatý doprovodný program. Zástupci partnerských škol se měli možnost seznámit s pedagogickými pracovníky hostitelské školy u příležitosti společné uvítací večeře a návštěvy školy, ochutnali některá typická jídla české kuchyně, absolvovali prohlídku Zlína, dále navštívili sklárny Glass Atelier Morava, destilerku Rudolf Jelínek a čokoládovnu ve Vizovicích. Užili si adventní atmosféru města Zlína a hlavního města Prahy, kde bylo první setkání zakončeno.

Projektoví partneři děkují svým národním agenturám za možnost realizace projektu Good in Health Good in Mind. Jsou vděčni hostitelské škole za organizaci krásného setkání a umožnění návštěvy a bližšího poznání jak regionu, ve kterém hostitelská škola působí, tak i hlavního města Prahy. Všichni se již nyní těší na projektové setkání studentů v Itálii v únoru 2018.

Mgr. Danuše Karlíková, MBA, koordinátorka projektu

TISKOVÁ ZPRÁVA

CINGOLI, ITÁLIE, 25. ÚNORA – 3. BŘEZNA 2018

Obrázek1    Druhé setkání projektu Erasmus+ Good in Health Good in Mind se uskutečnilo v italském městečku Cingoli ve dnech 26. února až 3. března 2018. Navzdory nepříznivému počasí týmy zástupců české, rumunské a turecké partnerské školy zvládly náročnou cestu a sešly se v místě působiště italské partnerské školy.

     První den byly pro zúčastněné týmy připraveny aktivity, které jim pomohly navzájem se poznat, protože to bylo první setkání s vrstevníky z různých zemí a kultur. Také studentům pomohly  prolomit ostych a povzbudit je ke komunikaci v anglickém jazyce, který je oficiálním dorozumívacím jazykem projektu. Následně smíšené týmy vytvořily kvíz na téma zdravý životní styl. Vytvořené kvízy pak řešily ostatní týmy a následovala diskuse, během níž týmy vysvětlovaly svůj pohled na danou problematiku, a obhajovaly své názory. Tím si studenti upevňovali a prohlubovali své povědomí o zdravém životním stylu. Shodli se na tom, že mít zdravé životní návyky znamená zahrnout do svého života jak sport a tělesnou výchovu tak zdravou stravu. Teoretické projektové aktivity byly zpestřeny aktivitami venku, kde  si všichni užili (pro tuto oblast) neobvyklé počasí stavbou kuchařů – sněhuláků a následnou koulovačkou.

  Obrázesssk1Další den studentské týmy seznámily za pomoci předem připravených prezentací ostatní účastníky setkání se svými zeměmi, zvyky a tradicemi, významnými a zajímavými místy svých zemí a měst a také představili své školy. Odpoledne připravily pro  kolegy testy, jejichž otázky se vztahovaly k dopoledním prezentacím. Řešení testů vytvořilo prostředí k další debatě o zvycích a kulturních odlišnostech. Nedílnou součástí pobytu v místě sídla partnerské školy bylo poznání lokality, seznámení se s její historií i současným životem. Prohlídku historického městečka doplnila návštěva místních muzeí Palazzo Comunale a Museo Archeologico.

    Hlavní myšlenkou projektu Good in Health Good in Mind je pomoci studentům získat a upevnit si zásady zdravého životního stylu. Měli by si také rozšířit obzory, získat větší přehled o životě ve světě, rozvíjet své dorozumívací dovednosti v anglickém jazyce a využívání ICT a samozřejmě získat poznatky a dovednosti pro svůj budoucí profesní život. TObrázekss1o vše projekt umožňuje prostřednictvím setkávání se s vrstevníky v mezinárodním prostředí a spoluprací s nimi v rámci plnění naplánovaných činností a aktivit. Během setkání měli studenti možnost navázat přátelské vztahy, které se budou určitě rozvíjet a upevňovat v dalším období projektové práce. Nejen pedagogičtí zástupci partnerských škol ale i studenti spolupracovali při tvorbě inovativních aktivit a  vyměnili si své názory, přístupy, postoje a zkušenosti.

    Všichni účastníci litují, že nepříznivé počasí zabránilo španělským a italským partnerům v účasti na setkání a tím na aktivní realizaci projektových aktivit. O to vice se všichni těší na další setkání, které se uskuteční v květnu 2018 ve španělské Granadě.

Obrádszek1

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

GRANADA, ŠPANĚLSKO, 13. – 19. KVĚTNA 2018

Tento týden prožili zástupci čtyř škol z České republiky, Itálie, Rumunska a Turecka skvělý týden na setkání v rámci projektu Erasmus+, Good in Health – Good in Mind, v partnerské škole Colegio San Isidoro ve španělské Granadě.

Hosté byli oficiálně vřele přivítáni žáky a pedagogy ve škole v pondělí ráno. Následně měli možnost setkat se se žáky i vyučujícími ve vyučovacích hodinách, promluvit si s nimi a podělit se o zkušenosti. Studenti si pak navzájem představili své země, školy a města, ve kterých jejich školy sídlí s pomocí předem připravených prezentací.

Obrázek1

Obrázek1s

Odpoledne začala práce na hlavních úkolech setkání, jehož hlavním tématem byla prevence obezity. Všichni účastníci absolvovali sadu workshopů The Obesity, an Enemy (Nepřítel obezita). Práci pod vedením přizvaných odborníků střídaly venkovní sportovní aktivity a na zadaných úkolech studenti také pracovali ve smíšených týmech.

Před setkáním všichni partneři provedli dotazníkové šetření ve svých školách, kterým zjišťovali stravovací návyky studentů a jejich postoje ke sportu. Během setkání studenti seznámili ostatní s výsledky šetření a při jejich porovnání našli několik rozdílů vyplývajících zejména z kulturních a náboženských zvyklostí v různých krajinách. Stejné šetření bude provedeno před ukončením projektu, aby ukázalo, jak se situace v jednotlivých školách změnila.

Obrázek1aJeden den byl věnován vaření. Studentské týmy připravily národní jídla, ovšem v netradiční úpravě. Přepracovali tradiční recepty do zdravější verze, např. použitím méně tučných surovin za účelem snížení kalorických hodnot,… Připravené pokrmy byly naservírovány jako mezinárodní oběd a všichni účastníci měli možnost všechno ochutnat, stejně jako přizvaní zaměstnanci partnerské školy. Použité recepty budou zveřejněny v publikaci, která bude dokončena během příštího setkání.

V Granadě jsme pracovali a také se bavili. Objevovali jsme krásy zahrad obklopujících palác Alhambra, starobylého centra města a byli jsme pozváni na radnici města. Sportovní nadšence nadchla návštěva místního fotbalového stadionu. Díky spolupráci hostitelské školy s místním fotbalovým klubem jsme měli možnost nahlédnout do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.

Obrázek1dPro poslední večer si španělští hostitelé připravili ukázky národních písní a ukázky flamenka v podání žáků školy. Později se ani další týmy nechtěly nechat zahanbit a pochlubily se ukázkami svých tradičních písní a tanců. Všichni se společně skvěle bavili a velmi neradi se rozcházeli do svých hotelových pokojů.

Poslední den patřil opět pohybu. Tentokrát studenti prošli kurzem bezpečného pohybu ve městě na kolech a to prostřednictvím spolupráce školy a dopravního odboru městského úřadu Granada, který realizuje Stars Project, který je zaměřený na zdravou a bezpečnou docházku do školy.

Všichni partneři jsou vděčni hostitelské škole za pohostinnost a péči s jakou připravili celé setkání. Oceňujeme celý program, který nám přinesl spoustu poznatků, zkušeností a nezapomenutelných zážitků. Vřelé díky patří všem pedagogům a studentům, kteří se na organizaci setkání podíleli. Díky skvělé přípravě se nám podařilo zrealizovat všechny naplánované úkoly a již nyní se těšíme na další setkání na podzim, v Calimanesti v Rumunsku.

Obrázek1f

Obrázek1w

Soubory ke stažení

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...