Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Erasmus+

TISKOVÁ   ZPRÁVA

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. byla ve dnech 11. – 15. prosince 2017 hrdou hostitelskou školou prvního setkání projektu Erasmus+ s názvem Good in Health Good in Mind. V projektu je zahrnuto pět partnerských škol z různých zemí (České republiky, Itálie, Rumunska, Španělska a Turecka). Partnerské školy si v průběhu realizace projektu vymění informace jednak o školských systémech, stravovacích návycích a životním stylu a každodenním životě studentů a dále o svých kulturách, zvycích, tradicích a jejich původu. Celý projekt je zaměřen na podporu zdravého životního stylu, obzvláště na zlepšení stravovacích návyků žáků a motivaci žáků k zahrnutí fyzických aktivit do svého režimu dne.

Během prvního setkání zástupci partnerských škol určili termíny setkání studentů a pedagogických pracovníků pro následující dva školní roky, projednali vhodné aktivity pro studentská setkání a kritéria výběru žáků pro plánované mobility. Vytvořili dotazník k prozkoumání a zmapování aktuálních stravovacích návyků studentů a jejich vztahu ke sportovním aktivitám. Výsledky průzkumu přednesou studenti na druhém setkání studentů ve Španělsku. Uvedené dotazníky budou použity i v závěru realizace projektu tak, aby výsledky mohly být porovnány a ukázaly předpokládaná zlepšení.

Zúčastnění pedagogové jsou si vědomi toho, že následující týdny do setkání v Itálii v únoru 2018 budou naplněny pilnou prací. Pedagogové budou analyzovat výsledky dotazníků vyplněných žáky. Od žáků se na setkání v Itálii očekává, že představí své země, kraje, školy a připraví k ochutnání tradiční krajová jídla s ohledem na zdravé stravování.

Projektovou práci střídal bohatý doprovodný program. Zástupci partnerských škol se měli možnost seznámit s pedagogickými pracovníky hostitelské školy u příležitosti společné uvítací večeře a návštěvy školy, ochutnali některá typická jídla české kuchyně, absolvovali prohlídku Zlína, dále navštívili sklárny Glass Atelier Morava, destilerku Rudolf Jelínek a čokoládovnu ve Vizovicích. Užili si adventní atmosféru města Zlína a hlavního města Prahy, kde bylo první setkání zakončeno.

Projektoví partneři děkují svým národním agenturám za možnost realizace projektu Good in Health Good in Mind. Jsou vděčni hostitelské škole za organizaci krásného setkání a umožnění návštěvy a bližšího poznání jak regionu, ve kterém hostitelská škola působí, tak i hlavního města Prahy. Všichni se již nyní těší na projektové setkání studentů v Itálii v únoru 2018.

Mgr. Danuše Karlíková, MBA, koordinátorka projektu

Soubory ke stažení

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...