I ZNALOSTI Z EKOLOGIE PATŘÍ KE STŘEDOŠKOLSKÉMU VZDĚLÁNÍ

20170627_112347

Se studenty 1. a 2. ročníku oboru hotelnictví i informační technologie jsme se vypravili v úterý 27. 6. 2017 do provozovny čističky odpadních vod v Malenovicích. Zde se studenti obeznámili s komplexním procesem čištění odpadních vod přitékající do areálu provozovny z našich domácností, restaurací a továren či podniků. Ze zajímavého povídání pracovníka ČOV, který nás postupně celým provozem provedl, jsme se dověděli mnoho nových, užitečných a zajímavých informací o jednotlivých částech a funkcích primárního hrubého i jemného mechanického předčištění odpadních vod a také o následném účinném stupni biologického čištění.

Možná, teprve při pohledu na silně znečištěné odpadní vody a na veškerou tu práci a námahu spojenou s přetransformováním takovéto tekutiny v čisté vodě podobnou, kterou je pak možno vrátit zpět do řek a potoků, si studenti uvědomili, co do záchodových mís a kuchyňských dřezů nepatří. Zapřemýšleli jistě nad tím, jak v budoucnu pomoci svým ukázněným ekologickým chováním přírodě a následně vlastně i sami sobě.

Voda je ničím nenahraditelná životadárná tekutina a pitná voda se stává vzácností. Klimatické změny, sucho, zánik mokřadních ekosystémů, nadměrné vyčerpávání zdrojů, nedokonalá vodní infrastruktura a neuvážené zásahy do charakteru krajiny dostávají svět a jeho obyvatele do svízelné situace. Počet lidí, kteří nedisponují dostatkem pitné vody, se neustále zvyšuje a dnes se tento fakt začíná dotýkat i průmyslově nejvyspělejších zemí světa včetně České republiky.

Zpracovala Ing. Mgr. Ivana Novotná