Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory:

 • Hotelnictví 65-42-M/01
 • Informační technologie 18-20-M/01
 • Podnikání 64-41-L/51
 • Kuchař – číšník 65-61-H/01

Studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

Jedná se o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent najde uplatnění v hotelnictví, pohostinství, cestovní kanceláři nebo agentuře. Absolvent je rovněž schopen zastávat funkci na úrovni středního managementu.

Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na vysoké škole.

 • Délka vzdělávacího programu: 4 roky
 • Forma studia: denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Učební plán oboru Hotelnictví

Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP: Informatika v cestovním ruchu)

Jedná se o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent oboru Informační technologie je schopen se uplatnit na pozicích jako jsou například správce počítačové sítě, programátor, pracovník uživatelské podpory, tvůrce a správce webových stránek a serverů.

Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na vysoké škole.

 • Délka vzdělávacího programu: 4 roky
 • Forma studia: denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • rámcové rozvržení učiva Informační technologie
 • RVP oboru Informační technologie
 • Učební plán oboru Informační technologie

Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání

Jedná se o nástavbové studium, dálková forma studia – sobotní výuka, podmínkou je výuční list.

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzhledem k získanému středoškolskému vzdělání mohou absolventi rovněž pokračovat na vysoké škole.

 • Délka vzdělávacího programu: 3 roky
 • Nastavbové studium (podmínkou přijetí je výuční list)
 • Forma studia: dálková
 • Sobotní výuka
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Učební plán oboru Podnikání

Učební obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Zařazeno pro školní rok 2018/2019.

 

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01 Studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus) Jedná se o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou….

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...