Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků bude mít maturitní zkouška ve společné části pouze jednu úroveň obtížnosti.

SLEDUJTE INFORMACE NA: www.novamaturita.cz.

Členění maturitní zkoušky:

 • Společná (státní) část maturitní zkoušky
 • Profilová (školní) část maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 1. povinná zkouška – český jazyk a literatura – komplexní zkouška
  • Ústní zkouška
  • Didaktický test
  • Písemná práce
 2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo matematika
  • Cizí jazyk
   • Ústní zkouška
   • Didaktický test
   • Písemná práce
  • Matematika
   • Didaktický test
 3. nepovinné zkušební předměty společné části např:
  • Další cizí jazyk, který je ve škole vyučován
  • Matematika
  • Občanský a společenskovědní základ

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ČÁST) MATURITNÍ ZKOUŠKY

Hotelnictví

 • Ekonomika a podnikání – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Maturitní práce a její obhajoba – obhajoba maturitní práce na vybrané odborné téma před maturitní komisí

Informační technologie

 • Blok odborných předmětů 1 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Blok odborných předmětů 2 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Praktická zkouška

Podnikání

 • Blok odborných předmětů 1 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Blok odborných předmětů 2 – ústní zkouška před maturitní komisí
 • Praktická zkouška

Nepovinné zkušební předměty profilové části

 • Matematika
 • Cizí jazyk

Externí odkazy

 

 

Soubory ke stažení

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...