Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI.

Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna 2015 majitelem školy. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. se tak řadí do portfolia silné a úspěšné akciové společnosti, která má s hotelnictvím, restauratérstvím a souvisejícími službami v rámci cestovního ruchu v tom nejširším slova smyslu dlouholeté zkušenosti a která se ve Zlíně i jeho širokém okolí těší dobré pověsti. Zlínská hotelová škola se přizpůsobila úspěšnému modelu úzké spolupráce škol a firem, který je dlouhodobě uplatňován v zahraničí a díky kterému má řada absolventů teoretického vzdělávání v odborné škole velkou šanci uplatnit se přímo v provozech dané firmy.

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...