Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění.

Zde se dozvíte více:

PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU

Pro školní rok 2017/2018 přijímáme do oborů:

 • Hotelnictví
  RVP 65-42-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)
 • Informační technologie
  RVP 18-20-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)
  Zaměření:

  • Informatika v cestovním ruchu
  • Informatika ve sportu
 • Podnikání
  RVP 64-41-L/51 (3 leté dálkové studium s maturitou – výuka probíhá formou konzultací v sobotu)

Bližší informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

UPOZORNĚNÍ

Vážení uchazeči/Vážené uchazečky o studium,

Pozvánka k jednotným testům v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 spolu se základními informacemi ke konání zkoušky Vám byly zaslány e-mailem na adresy uvedené na přihláškách. V případě jakýchkoli dotazů, pište na adresu D.Karlikova@seznam.cz, případně volejte na číslo 775 968 452.

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka Střední školy hotelové Zlín, s.r.o., 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje počty přijímaných žáků. Kritéria pro přijetí naleznete zde.

Termín podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoven od 17. května 2017.

 • Obor číslo 65-42-M/01 Hotelnictví – aktuální počet přijímaných 7
  (4 leté denní studium s maturitou)
 • Obor číslo 18-20-M/01 Informační technologie – aktuální počet přijímaných 12
  (4 leté denní studium s maturitou)
 • Obor číslo 64-41-L/51 Podnikání – aktuální počet přijímaných 20
  (3 leté dálkové studium s maturitou – výuka probíhá v sobotu)

Soubory ke stažení

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Zde se dozvíte více: Přijímací řízení ZKOLA.CZ…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...