Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Přípravné kurzy

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

Kurz je určen uchazečům o denní i dálkové studium na SŠ hotelové Zlín, tedy žákům 9. ročníku ZŠ a uchazečům s výučním listem. Obsahem kurzu bude procvičování učiva ZŠ z předmětů matematika a jazyk český a literatura s návazností na podobu přijímací zkoušky.

Kdy a kde?

Kurz bude probíhat v březnu 2018, v rozsahu osmi vyučovacích hodin. Celkem 4 týdny, vždy ve středu od 15 hod. do 16.30 hod. v termínech 7. 3. 2018, 14. 3. 2018, 21. 3. 2018 a 28. 3. 2018.

Jak?

Jeden týden bude výuka matematiky a další týden výuka českého jazyka. Po ukončení kurzu 4. 4. 2018 si budou moci uchazeči vyzkoušet přijímací test nanečisto a následně s vyučujícím provést rozbor řešení.

Cena?

Cena kurzu je 500,- za oba předměty. Přijímací zkouška nanečisto je zahrnuta v ceně.

Kurzovné uhraďte nejpozději do 6. března 2018 na účet č. 4200583317/6800 Sberbank Zlín. Jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce pak uveďte Vaše jméno a příjmení.

Jak se přihlásit?

Osobně na dnech otevřených dveří nebo elektronicky do 6. března 2018 zde.

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...