Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Projekty

Výuka 21. století

Základní informace

Program OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Výuka 21. století – tvorba a implementace moderních způsobů výuky s podporou ICT a e-learningu
Příjemce: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Období realizace: 1. 11. 2010 – 26. 9. 2012

Cíle projektu

 • Vytvoření a ověření modernizovaných znovupoužitelných učebních objektů v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie s využitím modulové skladby jednotlivých vzdělávacích programů tak, aby je bylo možné kombinovat pro různé typy škol se stejným nebo podobným zaměřením.
 • Zapojení ICT do výuky v souladu s inovovaným obsahem vzdělávání v rámci kurikulární reformy českého školství.
 • Zpřístupnění vytvořených výukových objektů všem žákům bez rozdílu sociálního původu, rasy a etnického původu, jak chlapcům, tak i dívkám pomocí vytvořené databáze učebních materiálů a testů.
 • Za pomoci učebních materiálů vyšší kvality zvýšit kompetence žáků v oblastech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie.
 • Kvalitním vzděláním umožnit žákům lépe se uplatnit na trhu práce.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu byli žáci oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu:

 • žáci Střední školy hotelové Zlín, s.r.o., Dřevnická 1788, Zlín
 • žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o., Tovačovského 33, Kroměříž a odloučeného pracoviště Zlín, nám. T. G. Masaryka 1281, kteří budou v rámci projektu využívat vlastní interaktivní studijní materiály

Cílovou skupinou byli také pedagogové vyškolení ve tvorbě interaktivních, multimediálních studijních materiálů, kteří materiály podporující zvýšení kvality výuky tvořili.


 Hotelnictví a turismus přístupný všem

Program OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Hotelnictví a turismus přístupný všem
Příjemce: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Období realizace: 1. 11. 2010 – 26. 9. 2012

Cíle projektu

 • Vytvoření a ověření modernizovaných znovupoužitelných učebních objektů v oblasti hotelnictví a turismus se zapojením ICT do výuky v souladu s inovovaným obsahem vzdělávání v rámci kurikulární reformy českého školství.
 • Zpřístupnění vytvořených výukových objektů všem žákům bez rozdílu sociálního původu, rasy a etnického původu, jak chlapcům, tak i dívkám pomocí vytvořené databáze učebních materiálů a testů zlepšení podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami učení.
 • Za pomoci učebních materiálů vyšší kvality zvýšit kompetence žáků v oblastech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie.
 • Kvalitním vzděláním umožnit žákům lépe se uplatnit na trhu práce.
 • Propagace a distribuce výukových objektů realizovaných projektem.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, žáci Střední školy hotelové Zlín, s.r.o., Dřevnická 1788, Zlín, kteří budou studovat za podpory nově vytvořených interaktivních studijních materiálů se zaměřením na zvýšení kvality vzdělávání, integraci žáků se SVP a tím zvýšení kompetencí absolventů oboru hotelnictví včetně žáků se SVP.


 Inovace výuky prostřednictvím ICT – EU peníze SŠ

Program OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT
Příjemce: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Období realizace: 2. 7. 2012 – 1. 7. 2014

Cíle projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Cílová skupina

Žáci střední školy.

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh 2. kola přijímacího…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...