Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Školné

Školné od školního roku 2018/2019

Školné je stanoveno podle jednotlivých oborů

  • Hotelnictví – denní forma studia 16 500 Kč
  • Informační technologie – denní forma studia 18 000 Kč
  • Podnikání – dálková forma studia 11 000 Kč
  • Ve schvalovacím řízení pro školní rok 2018/2019 je zařazení oboru 65-51-H/01 kuchař-číšník bez školného

Školné se na základě Smlouvy o studiu platí 2x ročně v pololetních splátkách. Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve Smlouvě o výuce žáka. Platba školného má být zaslána na účet školy č. účtu 420 058 3317/6800, variabilním symbolem je číslo přihlášky žáka. Je možno také sjednat individuální měsíční splátkový kalendář.

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...