Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

STIPENDIA VÁM MOHOU POMOCI PLNIT PŘÁNÍ

studentkaStřední škola hotelová Zlín nabízí od školního roku 2017/2018 tato stipendia:

 • Školní prospěchové stipendium;
 • Rodinné stipendium;
 • Jednorázové stipendium;
 • Sociální stipendium.

KRITÉRIA PRO PŘIZNÁNÍ STIPENDIÍ

Školní prospěchové stipendium:

 • Žák musí být v pololetí hodnocen ze všech předmětů.
 • Žák není z žádného předmětu hodnocen stupněm dobrý, dostatečný, nedostatečný.
 • Žák nesmí mít na vysvědčení sníženou známku z chování, nesmí mu být uložena kázeňská opatření.
 • Žák nesmí mít neomluvenou absenci.
 • Průměr žáka splňuje příslušnou hranici.
 • V případě ukončení nebo přerušení studia v pololetí, kdy má žák přiznané stipendium, na stipendium nemá nárok.
 • V době letních prázdnin (červenec, srpen) není stipendium vypláceno.
 • O přiznání prospěchového stipendia není třeba žádat.
 • Prospěchová stipendia se vyplácejí žákům pololetně následně:
  • za 1. pololetí školního roku do konce měsíce února
  • za 2. pololetí školního roku do konce měsíce června
PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ČÁSTKA/POLOLETÍ
1,00 5000,-
1,1 – 1,5 2500,-
1,51 – 2,00 1500,-

*do průměrného prospěchu se nepočítá známka z chování

CÍLEM ŠKOLNÍHO PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA JE FINANČNÍ MOTIVACE ZE STRANY ŠKOLY K ZVÝŠENÉMU ZÁJMU ŽÁKŮ O VZDĚLÁVÁNÍ A DOSAHOVÁNÍ NADPRŮMĚRNÝCH STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ.

Rodinné stipendium

Jedná se o studium sourozenců na škole. Škola přizná slevu na školném ve výši 50% mladšímu sourozenci.

CÍLEM RODINNÉHO STIPENDIA JE DÍKY KVALITĚ STUDIA A UPLATNĚNÍ NABÍDNOUT MOŽNOST ZVÝHODNĚNÉHO STUDIA I SOUROZENCŮM STUDUJÍCÍHO ŽÁKA.

Jednorázové stipendium za odměnu

Uděluje škola za dosahování mimořádných výsledků v krajských a celostátních soutěžích, kde žáci reprezentují školu. Výše odměny záleží na úrovni soutěže, které se žák zúčastní. Částka je v rozmezí 200 – 1 000,- Kč.

CÍLEM TOHOTO JEDNORÁZOVÉHO STIPENDIA JE PODPOŘIT SOUTĚŽIVOST ŽÁKŮ V OBORECH HOTELNICTVÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, PŘEDVEDENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH NA ŠKOLE.

Sociální stipendium

Je určeno pro děti z dětských domovů, uhrazení školného zřizovatelem školy umožní dětem studovat na škole bez školného.

 

Ing. Hana Palacká
ředitelka a jednatelka školy

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...