VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka Střední školy hotelové Zlín, s.r.o., 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje počty přijímaných žáků. Kritéria pro přijetí naleznete zde.

Termín podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoven od 17. května 2017.

  • Obor číslo 65-42-M/01 Hotelnictví – aktuální počet přijímaných 7
    (4 leté denní studium s maturitou)
  • Obor číslo 18-20-M/01 Informační technologie – aktuální počet přijímaných 12
    (4 leté denní studium s maturitou)
  • Obor číslo 64-41-L/51 Podnikání – aktuální počet přijímaných 20
    (3 leté dálkové studium s maturitou – výuka probíhá v sobotu)