VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka Střední školy hotelové Zlín, s.r.o., 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do uvedených oborů vzdělání a stanovuje počty přijímaných žáků

Termín podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoven od 16. května 2018.

Více informací k přijímacímu řízení a počtu přijímaných žáků naleznete zde.